Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Szkolenie sędziów golfowych – podsumowanie

W pierwszym tygodniu kwietnia na obiektach Gradi Golf Club w Brzeźnie odbyło się szkolenie sędziów golfowych, którego celem było podnoszenie kwalifikacji sędziowskich w zakresie prawidłowej interpretacji zdarzeń, umiejętności pytania o fakty oraz zachowania się w stosunku do zawodników podczas turniejów.

W dwudniowym szkoleniu uczestniczyło 26 osób.

Wiceprezes PZG Paweł Laskowski przedstawił działania związku związane z unowocześnieniem i aktualizacją funkcjonowania systemu Eagle, procedurami kalibracyjnymi pól golfowych oraz wykorzystaniem systemu kalibracyjnego USGA. Na spotkaniu ustalono, że związek podejmie prace związane z modyfikacją ustawień  turniejów rankingowych w systemie Eagle. Zgodnie z uchwałami PZG tego typu, turnieje muszą  mieć obsadę sędziowską  dlatego do każdego turnieju będzie przypisane nazwisko sędziego prowadzącego turniej.  Na spotkaniu sędziowie zostali poinformowani o celach wdrożenia i działaniu procedury dorocznej weryfikacji hcp.  Wiele pytań środowiska sędziowskiego wzbudziła uchwalona przez EGA procedura turniowej korekty strefy buforowej CBA i jej wpływ na zmianę hcp zawodników. W najbliższym czasie związek przygotuje artykuły informacyjne na ten temat.

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Krzysztof Góra przedstawił  zasady przygotowywania reguł lokalnych i ustalania tempa gry przez sędziów przed turniejem i omówił politykę wyznaczania sędziów na turnieje PZG. Dodatkowo uzgodniono wprowadzenie, podczas turniejów rangi mistrzowskiej, spotkania przed turniejem z zawodnikami związane z wyjaśnieniem i interpretacją wprowadzonych reguł lokalnych.

Sędzia Jerzy Błaszczuk przedstawił różne aspekty dotyczące tempa gry na turniejach, a opracowanie tego zagadnienia oparto na zaleceniach z the R&A.

Sędzina Anna Raczycka omówiła zagadnienie dotyczące zmian w dopuszczaniu do użytkowania niektórych kijów golfowych, a Jolanta Makuch przedstawiła interesujące filmy związane z trudną sztuką podejmowania właściwej decyzji przez sędziego podczas różnych zdarzeń na polu golfowym.

Psycholog sportu dr Jan Stupiński z AWF przedstawił wybrane aspekty psychologiczne relacji zawodnik – sędzia, a także zwrócił uwagę na bardzo istotną w tej relacji kwestię „pierwszego wrażenia”.

Wszyscy sędziowie otrzymali certyfikaty i licencje sędziowskie na rok 2013.

Pełna kadra sędziowska znajduje się na stronie PZG w zakładce: http://pzgolf.pl/reguly/kadra-sedziowska/

W obecnym roku kadra sędziów PZG liczy 34 sędziów w tym 6 sędziów klasy I, 5 sędziów klasy II.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG