Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 10/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 10/13
z dnia 11 marca 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu PZGolf Junior Tour 2013

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się harmonogram turniejów PZGolf Junior Tour stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 – Harmonogram Turniejów PZGolf Junior Tour 2013

§ 2.
Harmonogram oraz miejsce rozgrywania poszczególnych turniejów może ulec zmianie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG