Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 11/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 11/13
z dnia 11 marca 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Ladies Junior Tour 2013

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek Komisji Golfa Kobiecego uchwala się harmonogram turniejów Ladies Golf Tour stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik 1 – Harmonogram turniejów Ladies Golf Tour 2013

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG