Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 1/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR 1/13
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZG nowych klubów golfowych

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych PZG następujące kluby golfowe:
a) Bydgoski Klub Golfowy
b) Dolnośląski Klub Golfowy
c) Sierra Golf Club sp. z o.o.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG