Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 2/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR 2/12
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wykreślenia  stowarzyszenie Sierra Golf Club listy członków PZG oraz sukcesji jego praw niematerialnych

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek likwidowanego stowarzyszenia Sierra Golf Club dokonuje się jego wykreślenia z listy członków Polskiego Związku Golfa.

§ 2.
Zgodnie z wnioskiem stowarzyszenia Sierra Golf Club w likwidacji, uznaje się za sukcesora praw niematerialnych stowarzyszenia Sierra Golf Club – Sierra Golf Club Sp. z o.o. prowadzącą klub golfowy pod nazwą Sierra Golf Club.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG