Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 3/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR 3/12
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat PZG następującym inicjatywom:
a) Golf & Brydż Cup 2013
b) World Golfers Championship
c) UKS Fairway„Golf –start” w ramach powiatowej imprezy „Igrzyska olimpijskie – tradycja i współczesność”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG