Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 4/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR 4/13
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru delegata na „Working For Golf 2013 – The Ninth R&A International Golf Conference” organizowanej w St. Andrews w dniach 30 kwietnia – 2 maja 2013 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o delegowaniu Janusza Sikory – Wiceprezesa ds. sportowych jako reprezentanta Zarządu na „Working For Golf 2013 – The Ninth R&A International Golf Conference” organizowanej w St. Andrews w dniach 30 kwietnia – 2 maja 2013 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG