Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 5/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR 5/13
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PKOl oraz zgłoszenia kandydatów do organów PKOL

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o wyborze delegatów na WZD PKOL – Prezesa M. Michałowskiego oraz Prezesa Honorowego A. Persona.

§ 2.
Zarząd PZG podjął decyzję o przedłożeniu kandydatury do Zarządu PKOl –  Prezesa Honorowego A. Persona oraz kandydatury Wiceprezesa ds. prawnych i organizacyjnych G. Puszkarskiego do Komisji Rewizyjnej PKOl

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG