Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 6/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 6/13
z dnia 11 marca 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i budżetu szkoleniowego kadry narodowej PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się program szkolenia kadry narodowej PZG w pełni finansowany z budżetu Związku obowiązujący w 2013 r.

§ 2.
Program stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i uwzględnia starty kadry Polski
w zawodach krajowych, międzynarodowych i mistrzowskich oraz udział w zgrupowaniach
i konsultacjach krajowych.

§ 3.
Program realizowany będzie zgodnie z planem budżetu wynikającym z umowy
z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

§ 4.
Program może ulec zmianom w trakcie sezonu z przyczyn natury szkoleniowej lub budżetowej.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG