Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 7/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 7/13
z dnia 11 marca 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu kadry narodowej na 2013 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek trenera kadry narodowej zatwierdza się skład kadry narodowej PZG na 2013 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Lista zawodników powołanych do kadry narodowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG