Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 8/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 8/13
z dnia 11 marca 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rankingu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się zmiany do regulaminu Rankingu PZG. Tekst ujednolicony Regulaminu Rankingu PZG stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik 1 – Regulamin Rankingu PZG 2013

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG