Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 9/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR  9/13
z dnia 11 marca 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie uchwalenia regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG na 2013 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się następujące regulaminy Turniejów Mistrzowskich:

– Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich 2013

Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich PZG 2013

– Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Match Play

Citi Handlowy VII Mistrzostwa Polski Match Play 2013

– Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Juniorów

Citi Handlowy XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2013

– Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Mężczyzn

Citi Handlowy XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Amatorów 2013

– Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Kobiet

Citi Handlowy IX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet 2013

– Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski 19-34

Citi Handlowy VI Mistrzostwa Polski 19-34 2013

– Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Mid- Amatorów

Citi Handlowy XI Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów 2013

– Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Seniorów

Citi Handlowy XI Mistrzostwa Polski Seniorów 2013

– Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski HCP

Citi Handlowy III Mistrzostwa Polski HCP 2013

– Regulamin Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski

Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski – Grupa Kwalifikacyjna 2013

Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski – Grupa Mistrzowska 2013

– Regulamin Zawodów PZG Masters

Citi Handlowy IX PZG Masters 2013

§ 2.
Regulaminy Turniejów Mistrzowskich stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG