Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 18/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 8 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR  18/13
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmiany Regulaminu Rankingu PZG oraz Zasad uzyskiwania patronatów PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Dodaje się następujący zapis w §2 pkt. 3 Regulaminu Rankingu PZG – „Do rankingu PZG zaliczane są wyłącznie turnieje sędziowane przez licencjonowanych sędziów PZG”

§ 2.
Dodaje się następujący zapis do pkt. F Zasad uzyskiwania patronatów PZG – „Turnieje patronackie powinny być sędziowane przez licencjonowanych sędziów PZG”

§ 3.
W załączeniu tekst jednolity Regulaminu Rankingu PZG http://pzgolf.pl/wp-content/Regulamin-Rankingu-PZG.pdf oraz Zasad uzyskiwania patronatów PZG http://pzgolf.pl/pzg/jak-uzyskac-patronat-pzg/.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG