Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 19/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 17 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 19/13
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZG  nowego klubu golfowego

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych PZG Kraków Valley Golf Resort Sp. z o.o. prowadzącej działalność w formie klubu golfowego pod nazwą „Kraków Valley Golf & Country Club”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG