Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Dzienniczki treningowe NPRJ w rękach juniorów!

We wrześniu premierowa partia dzienniczków treningowych trafiła do golfistów, trenujących w sekcjach realizujących Narodowy Program Rozwoju Juniorów. Indeksy, które pozwalają w jednolity i uporządkowany sposób kontrolować efekty szkolenia, odebrali między innymi młodzi adepci golfa z Józefowa, Sobieni Królewskich i Rajszewa.

W dzienniczku juniorzy znajdą informacje o tym, jakie zadania muszą wykonać, aby przejść poszczególne poziomy szkolenia sportowego. NPRJ przewiduje trzy etapy: początkujący (zapoznanie z podstawami gry oraz rozwijanie podstawowych umiejętności ruchowych i podstawowych umiejętności specyficznych dla dyscypliny), średniozaawansowany (bardziej zaawansowane aspekty gry, rozwój umiejętności golfowych przy jednoczesnym rozwijaniu zdolności ruchowych niezbędnych do współzawodniczenia w późniejszym czasie) oraz zaawansowany (nauczanie współzawodniczenia oraz rywalizacja na najwyższym poziomie juniorskim zarówno krajowym, jak i międzynarodowym).

Wszystkie próby zaliczenia poszczególnych poziomów będą odnotowywane (maksimum dwie na miesiąc) w ich indeksach i podpisywane przez instruktora, który będzie następnie przekazywał dalej informację o postępach danego dziecka.

Zawodnik, który zaliczy test golfowy otrzyma zawieszkę na torbę w odpowiednim kolorze (system jest podobny do pasów w karate), a po zaliczeniu testu sprawnościowego otrzyma opaskę na rękę, o tej samej barwie.

Szczegółowy opis poziomów znajduje się w serwisie internetowym Narodowego Programu Rozwoju Juniorów. W stworzonym we współpracy z BMW portalu Junior.pzgolf.pl dostępne się informacje dla trenerów, rodziców i zawodników dotyczące programu i jego realizacji, w tym materiały metodyczno-szkoleniowe.

Narodowy Program Rozwoju Juniorów jest zaadaptowaną na potrzeby polskiego golfa młodzieżowego wersją kanadyjskiego programu LTAD (Long Term Atletic Development – Długoterminowy Rozwój Zawodnika), którego celem jest stworzenie centralnej struktury szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Jego realizacja w kolejnych latach ma za zadanie przyczynić się do stworzenia piramidy selekcji do golfa wyczynowego w Polsce, a w szczególności do zwiększenia liczby juniorów czynnie uprawiających ten sport. Jego celem jest nie tylko rozwój golfa wyczynowego, ale również promocja golfa amatorskiego wśród dzieci i młodzieży jako sportu dla wszystkich i sportu na całe życie. Środkiem do realizacji tych celów jest organizacja współzawodnictwa sportowego na poziomie juniorskim – turniejów golfowych oraz prowadzenie ujednoliconego systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG