Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nowości w DHL GF Rankingu PZG

Punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom za zajęcie punktowanych miejsc w turniejach z serii Citi Handlowy Polish Championships oraz innych wybranych zawodach.

W sezonie 2014 nastąpiły zmiany w DHL Rankingu Polskiego Związku Golfa. Dotyczą one m.in. przyznawaniu kategorii rankingowej turniejom, na podstawie ich poziomu sportowego oraz liczby uczestniczących zawodników, w oparciu o dane wynikowe z poprzedniego sezonu. W tym celu, jako narzędzie analityczne, sporządza się Klasyfikację Turniejów według liczby punktów stableford brutto uzyskanych przez uczestniczących zawodników oraz uwzględniany jest CR i SR pola golfowego. Premiowane są turnieje trwające dwa dni, które otrzymują dodatkowo 100 punktów stableford brutto do sumy punktów uzyskanych przez zawodników uczestniczących w pierwszej rundzie danego turnieju. W przypadku turnieju trwającego trzy dni lub dłużej premia wynosi 200 pkt stableford brutto.

Ranking, podobnie jak w latach poprzednich, podzielony został na dwie główne grupy: seniorską i juniorską. Grupy te dzielą się dalej na kategorie wiekowe, zgodnie z wcześniejszym podziałem.

Grupa seniorska
Grupa ta została podzielona na następujące kategorie wiekowe: 19-34, mid-amatorów i seniorów, zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Do klasyfikacji Klubowego Pucharu Polski wliczać się będą punkty zdobywane przez wszystkich klubowiczów, a dokładnie pięć najlepszych wyników, uzyskanych przez każdego klubowicza w turniejach rankingowych o różnej kategorii (premium, super, I, II, III, IV) oraz ewentualne punkty za udział w turnieju Citi Handlowy PZG Masters. Dodatkowo w tym sezonie do klasyfikacji Klubowego Pucharu Polski zaliczają się wyniki uzyskane przez juniorów uczestniczących w wszystkich turniejach mistrzowskich PZG z wyłączeniem Handicapowych MPi MP Juniorów.
Oprócz klasyfikacji w wymienionych kategoriach wiekowych wyróżniona została kategoria główna mężczyzn i kobiet. Zaliczanych jest do niej ponownie pięć najlepszych wyników z turniejów rankingowych i PZG Masters.
Warte odnotowania: zawodnik, który opłacił składkę do PZG w klubie macierzystym zostaje do niego przypisany na okres całego sezonu, więc będzie klasyfikowany jako zawodnik tego klubu, nawet jeśli dokona zmiany przynależności w trakcie sezonu.

Grupa juniorska
Od początku sezonu 2014 juniorem jest zawodnik urodzony po 1995 r., czyli golfista do 18 roku życia (liczone rocznikowo, nie według miesiąca urodzenia).
Kategoria juniorów została podzielona na następujące podgrupy: juniorzy/juniorki (urodzeni w 1996-97), junior młodszy/juniorka młodsza (ur. w latach 98-99), młodzicy/młodziczki (ur. 2000-2001), chłopcy/dziewczęta (urodzeni w 2002-2003) oraz dzieci (urodzonych w 2004 lub później).
Adekwatnie do grupy seniorskiej punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom za zajęcie punktowanych miejsc w turniejach rankingowych (o kategorii premium, super, I, II, lub III), a do punktacji w tej kategorii wiekowej zaliczanych jest pięć najlepszych wyników oraz wynik uzyskany w Mistrzostwach Polski Juniorów.

Oprócz klasyfikacji w wymienionych kategoriach wiekowych wyróżniona została kategoria główna juniorów i juniorek. Zaliczanych jest do niej podobnie jak w kategoriach wiekowych pięć najlepszych wyników z turniejów rankingowych i Mistrzostw Polski Juniorów.

Klubowy Puchar Polski Juniorów – do tego rankingu zaliczane będą wyniki uzyskiwane przez wszystkich juniorów, którzy grali w przynajmniej dwóch turniejach rankingowych.

Do rankingu wliczane są starty w:
Otwartych Mistrzostwach Klubu Juniorów – III kategoria rankingowa,
PZGolf Junior Tour – II kategoria rankingowa,
PZGolf Junior Tour Masters – I kategoria rankingowa,
Mistrzostwach Polski Juniorów stroke play, Mistrzostwach Polski Juniorów match play, Mistrzostwa Polski Match Play, PZG Masters – kategoria super,
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Amatorów – kategoria rankingowa premium.

Najlepsi Polacy w rankingu WAGR
W 2014 r. utworzono osobny ranking, uwzględniający jedynie pozycję polskich zawodników i zawodniczek w rankingu Word Amateur Golf Ranking. Do reprezentanta i reprezentantki Polski, którzy na dzień 5 października uplasują się najwyżej w rankingu WAGR trafi puchar.

Kategorie rankingowe – turnieje
Liczba turniejów przyporządkowana dla każdej kategorii rankingowej oraz warunki, jakie muszą spełniać turnieje, żeby ją otrzymać:
– musi być rozgrywany w formacie stroke play brutto, nie może być stosowany mulligan i inne systemy zniekształcające wynik,
– musi być rozgrywany zgodnie z regułami gry w golfa,
– musi być sędziowany przez sędziego z licencją PZG,
– musi odbyć się w terminie od 1 kwietnia do 3 października 2014 r.,
– musi odbywać się na polu 18-dołkowym, z wyłączeniem mistrzostw regionów oraz Klubowych Otwartych Mistrzostw Juniorów, które mogą odbyć się na 9-dołkowych obiektach.
I kategoria rankingowa (1 turniej),
-turniej trwający przynajmniej dwa dni,
II kategoria rankingowa (10 turniejów),
-turniej trwający przynajmniej dwa dni,
III kategoria rankingowa (25 turniejów + turnieje tour’owe),
IV kategoria rankingowa (50 turniejów + turnieje tour’owe),
Żeby cykl turniejów był uwzględniony w kategorii rankingowej jako tour, musi spełniać następujące warunki:
– turnieje nie mogą odbywać się dzień po dniu,
– 25 % turniejów należących do tour’u może odbywać się na tym samym polu golfowym,
– tour musi składać się przynajmniej z 4 turniejów włącznie z finałem,
– finał turnieju musi trwać przynajmniej 2 dni.

Kategoria rankingowa tourów wyliczana jest w następująco: sumuje się pkt stableford brutto, zdobyte we wszystkich turniejach i dzieli przez liczbę turniejów. Uzyskany rezultat wprowadzany jest do Klasyfikacji Turniejów i otrzymuje się wynik, do której z kategorii rankingowej się on zalicza. Wszystkie turnieje otrzymują jedną kategorię rankingową prócz finału, którego kategoria jest wyższa o jedną od pozostałych turniejów.

Turnieje cykliczne odbywające się na jednym polu będą liczone w taki sam sposób jak tour’y (suma pkt STB brutto wszystkich turniejów / liczbę turniejów), ale wszystkie będą posiadały jedną kategorię rankingową, o ile suma uzyskanych punktów przyporządkuje je do jakiejś kategorii.

Każdy z organizatorów turniejów, któremu została przydzielona kategoria rankingowa (lub jest na liście rezerwowej) jest zobowiązany do dnia 31 marca 2014 r. potwierdzić organizację oraz podać datę i miejsce turnieju, wysyłając e-mail na adres organizacja@pzgolf.pl. Jeżeli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie turniej nie otrzyma żadnej kategorii rankingowej. Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, jest założenie turnieju w systemie PZG Eagle przynajmniej miesiąc przed datą jego rozpoczęcia.

Turnieje z serii Citi Handlowy Polish Championships oraz zawody dedykowane tylko dla kobiet nie są uwzględniane w Klasyfikacji Turniejów, a kategorię rankingową przyznaną mają przez Zarząd PZG.

O ostatecznej liście turniejów rankingowych decyduje Zarząd PZG.

 width=

fot. Strzalynafairwayu.pl

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG