Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Po szkoleniu Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów

W dniach 4-6 marca 2014 zarząd Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów (PSG) zorganizował dziesiątą konferencję szkoleniową dla greenkeeperów i groundsmanów oraz innych osób, które zawodowo zajmują się utrzymaniem muraw sportowych oraz zieleni miejskiej i przydomowej.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 67 osób związanych z rynkiem trawnikowym. W trakcie szkolenia można było porozmawiać na temat nowości z przedstawicielami firm handlowych dostarczającymi produkty dla tej branży.

Tematyka konferencji w bieżącym roku poświęcona była nowej ustawie dotyczącej ochrony roślin, zasadom przygotowania pola golfowego do gry, a w szczególności organizacji kilkudniowych turniejów golfowych oraz zasadom analizy chemicznej gleby.

Pierwszy temat przedstawił prezesa PSG Piotr Janusz, omawiając istotne założenia obowiązującej od 1 stycznia 2014 ustawy o „Integrowanej ochronie roślin”. Prezentacja miała na celu objaśnienie zasad ustawy i konsekwencji, jakie ona za sobą niesie dla zarządców pól golfowych oraz innych obiektów, w których mogą byś stosowane środki ochrony roślin.

Jak informował Piotr Janusz nowa ustawa precyzuje, że integrowana ochrona roślin jest to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje w pełni wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin, a także posługuje się ich introdukcją.

„Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego” – podkreślił Janusz.

Dodał, że ważnymi narzędziami, wykorzystywanymi w integrowanej ochronie roślin są:
• metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw,
• progi ekonomicznej szkodliwości patogenów – progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania,
• systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – systemy te, bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.

Kolejnymi prelegentami byli pro Maksymilian Sałuda oraz Jacek Gazecki (organizator turniejów golfowych), którzy przedstawili zasady opracowane przez PGA Polska, dotyczące przygotowania pola golfowego do gry, a w szczególności organizacji kilkudniowych turniejów.

„Omówiono wszystkie elementy pola i zasady przygotowania, a dalej była dyskusja na temat właściwego oznaczania +pin location on golf green+ na kartach przygotowywanych na turnieje golfowe” – relacjonował Janusz.

Stacja chemiczno-rolnicza z Warszawy przestawiła uczestnikom zasady analizy chemicznej gleby i związane z tym obowiązki, zasady pobierania próbek ich transportu analizy i opracowywania wyników. Na ich bazie można kompleksowo opracować optymalny plan nawożenia, a tym samym ograniczyć w znaczący sposób występowanie chorób na murawach sportowych.

Kolejny wykład prowadził niemiecki agronom Thomas Fischer, wieloletni współpracownik i doradca techniczny Niemieckiej Federacji Greenkeeperów. Jego prezentacja także dotyczyła analizy gleby i płynących z tego korzyści w całorocznym cyklu nawożenia muraw sportowych.

Kolejną atrakcją X Spotkania Greenkeeperów był udział w piłkarskim meczu towarzyskim Polska – Szkocja, który odbył się na Stadionie Narodowym. Prezes PSG Piotr Janusz, który jest także rzeczoznawcą SITR o/ Olsztyn w dziedzinie „uprawy i hodowli roślin” został poproszony o wyrażenie opinii dotyczącej przygotowania i jakości murawy przed tym meczem.

W drugim dniu spotkania uczestnicy udali się do IHAR Radzików, z którym PSG współpracuje od wielu lat, przygotowując kolejne spotkania szkoleniowe.

Niemiecki agronom Norbert Lischke, który mówił na temat alternatyw w  metodach utrzymania pól golfowych, jakimi może być stosowanie ekstraktów z ALAG morskich w agrotechnice oraz ozonowanie wody w systemach irygacyjnych.

Kolejnym wykładem był ten o nasiennictwie, czyli wszystko to, co greenkeeper powinien wiedzieć o zakupywanej mieszance traw, świadectwach i certyfikatach oraz sposobach oznaczania użyteczności traw, które utraciły ważność rejestracji itp.

Następnie grupa zwiedziła pola doświadczalne w IHAR, na których rośnie blisko sto czystych odmian oraz kilkadziesiąt kolejnych mieszanek traw.

„Jest to doskonały materiał porównawczy dla wszystkich inwestorów, którzy są zainteresowani budową lub też przebudową pola golfowego. Można na własne oczy zobaczyć, jak wygląda mieszanka po kilku latach użytkowania, jej podatność na choroby, deptanie” – ocenił Piotr Janusz.

Poprzednia tematyka spotkań PSG dotyczyła:
– zastosowania opryskiwacza w nowoczesnych systemach agrarnych,
– chorób traw gazonowych ich diagnostyki i zwalczania,
– traw gazonowych,
– zasad budowy pola golfowego, boiska piłkarskiego, kortu tenisowego wg zaleceń i norm w tym DIN 18-035, USGA, STRI,
– gleboznawstwa i chemii rolnej – w zakresie przydatności poszczególnych rodzajów gleb do budowy obiektów golfowych i piłkarskich,
– stresu suszy i biologii traw w aspekcie zapotrzebowania na składniki pokarmowe, wodę i energię,
– nawadniania obiektów sportowych, zasady konstruowania i projektowania systemów nawodnienia na polach golfowych i boiskach sportowych,
–  prawidłowego planowania budżetu dotyczącego utrzymania pola golfowego.

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów powstało w maju 2004 roku. Od listopada 2011 r. jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Golfa. Zrzesza osoby zawodowo zajmują się intensywnie użytkowanymi trawnikami, ze szczególnym uwzględnieniem pól golfowych. Stowarzyszenie działa w zakresie organizacji różnorodnych imprez golfowych i zawodowych. Dzięki posiadanej osobowości prawnej współpracuje z najważniejszymi organizacjami o podobnym charakterze z całego świata, a w szczególności z Golf Course Superintendents Association of America.

Opracowano na podstawie materiałów prezesa PSG Piotra Janusza

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG