Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 1/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1/14
z dnia 13 stycznia 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego Olympic Golf Club

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków PZG stowarzyszenie Olympic Golf Club

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG