Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 12/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR  12/14
z dnia 14 kwietnia  2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru delegatów na WZD PKOL w dniu 26 kwietnia 2014 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd oddelegowuje do udziału w WZD PKOL w dniu 26 kwietnia 2014 r. w charakterze delegata Bartłomieja Chełmeckiego, sekretarza generalnego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG