Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 14/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR  14/14
z dnia 14 kwietnia  2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia przyznaniu patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat honorowy PZG następującym przedsięwzięciom:

a) Turniej o Puchar Europejskiego Kongresu Gospodarczego
b) Mistrzostwa Polski Artystów i Sportowców
c) Open Diplomacy Cup

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG