Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 15/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR  15/14
z dnia 14 kwietnia  2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zaproszenia gości na Walnego Zgromadzenie Delegatów

Na podstawie  §18 oraz  § 16 ust. 1 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG zaprasza w charakterze gości na Walne Zgromadzenie Delegatów 6 maja 2014 r. następujące osoby:

– Przewodniczących komisji problemowych Zarządu
– Reprezentantów Ministerstwa Sportu i Turystyki
– Pracowników Biura PZG
– Przedstawicieli mediów

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG