Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 22/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 22/13
z dnia 27 maja 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustanowienia i budowy Centrum Szkolenia Kadry Narodowej PZG oraz wyboru jego lokalizacji

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Podjęto decyzję o ustanowieniu i budowie Centrum Szkolenia Kadry Narodowej PZG na obiekcie golfowym Sobienie Królewskie Golf & Country Club w latach 2014 – 2018.

§ 2.
Szczegółowe warunki finansowe budowy i eksploatacji centrum zostaną zawarte w odrębnej umowie handlowej z obiektem golfowym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG