Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 24/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 24/13
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania składu Kapituły ds. nagród i odznaczeń na XX-lecie Polskiego Związku Golfa

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek prezesa Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów, któremu Zarząd PZG powierzył zadanie skompletowania składu Kapituły, powołuję się  Kapituły ds. nagród i odznaczeń na XX-lecie Polskiego Związku Golfa w następującym składzie osobowym:

1) Bogusław Bil – przewodniczący
2) Wacław Laszkiewicz – wiceprzewodniczący
3) Elżbieta Górska – członkini
4) Lepka Zbigniew – członek
5) Gradecka Marzena – sekretarz

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG