Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 25/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR  25/13
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG oraz powierzenia prawa do organizacji zawodów rangi mistrzostw Polski

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się PGA Polska oraz Sobienie Królewskie G&CC patronat PZG oraz prawo do organizacji konkursu longest drive w randze mistrzostw Polski longest drive, w dniach 29 – 30 czerwca 2013 r. podczas wydarzenia Sobienie PGA Polska Championship.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG