Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 29/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 29/13
z dnia 9 września 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu honorowego PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat honorowy inicjatywie „Golfem w raka” organizowanym w dniu 30 września 2013 r. w Olympic Golf Club.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG