Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 31/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 31/13
z dnia 9 września 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie oddelegowania członka Zarządu PZG na WZD EGA 2013

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Oddelegowuje się wiceprezesa ds. sędziowskich i dyscyplinarnych Pawła Laskowskiego na Walne Zgromadzenie Delegatów Europejskiej Federacji Golfa, które odbędzie się w Seinajoki w Finlandii w dniu 5 października 2013 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG