Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 3/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/14
z dnia 13 stycznia 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zasad kwalifikacji do reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG