Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 4/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/14
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków PZG fundację Arkadia Sztuka i Golf prowadzącą działalność jako klub golfowy.

§ 2.
Zatwierdza się umowę pomiędzy fundacją Arkadia Sztuka i Golf, a firmą A&A Marketing sp. z o.o. prowadzącą działalność klubu golfowego pod nazwą A&A Golf Club dot. przekazania i przeniesienia wszystkich praw sportowych oraz praw niematerialnych A&A Golf Club do Fundacji Arkadia Sztuka i Golf.

§ 3.
Wykreśla się z rejestru klubów golfowych zrzeszonych w PZG osobę prawną A&A Marketing sp. z o.o.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG