Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 6/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 6/14
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji problemowych zarządu PZG za 2013 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się sprawozdania Komisji Kalibracyjnej oraz Komisji Handicapowej za 2013 r.

§2.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG