Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ogłoszenie o naborze do Komisji Golfa Kobiecego PZG

Realizując uchwałę programowa nr 2 Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG z dnia 6 maja 2014 r. Zarząd Polskiego Związku Golfa ogłasza nabór na członków/członkinie Komisji Golfa Kobiecego PZG. Nabór będzie prowadzony w oparciu o nowy Regulamin Komisji Golfa Kobiecego PZG z dnia 22 września 2014 r. oraz zgodnie z następującymi zasadami:
1.    Kandydatury powinny być zgłaszane w terminie od 8 października do 24 października 2014.
2.   Wymagania formalne dla kandydatów:
a)    posiadanie ważnej licencji PZG,
b)    sporządzenie krótkiego uzasadnienia swojej kandydatury.
3.    Kandydaci są zobowiązywani do wypełnienia FORMULARZA APLIKACYJNEGO. Własnoręcznie podpisany formularz należy zeskanować i następnie przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@pzgolf.pl lub przesłać listem poleconym na adres Polski Związek Golfa, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, do dnia 24 października 2014 r.

Do pobrania:
FORMULARZ APLIKACYJNY do Komisji Golfa Kobiecego PZG
Regulamin Komisji Golfa Kobiecego PZG
Uchwała Programowa WZD nr 2

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG