Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Regulamin w sprawie zasad wspierania szkolenia sportowego zawodników amatorów

W dniu 22 września 2014 r. Zarząd PZG uchwalił Regulamin w sprawie zasad wspierania szkolenia sportowego zawodników amatorów. Dokument określa zasady postępowania w zakresie uzyskania indywidualnej  zgody lub opinii albo zalecenia Zarządu PZG działającego jako Władze Związku w rozumieniu Reguł Statusu Amatora dotyczącego uzyskiwania wsparcia przez zawodników amatorów zrzeszonych w PZG, polegającego w szczególności na:
a) otrzymywaniu pokrycia kosztów udziału w turniejach lub pokazach (zgodnie z Regułą 4-2 Statusu Amatora),
b)  otrzymywaniu zwrotu kosztów utrzymania, nieprzekraczających kosztów rzeczywiście poniesionych (zgodnie z Regułą 4-3 Statusu Amatora),
c) przyjmowaniu grantu edukacyjnego lub stypendium (zgodnie z Regułą 6-5 Statusu Amatora).

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z jego treścią i stosowanie się go jego zapisów pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny PZG

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG