Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nowe modyfikacje w PZG Eagle

W związku z licznymi prośbami organizatorów i administratorów turniejów zostały wprowadzone zmiany do systemu Eagle mające na celu usprawnienie procesów organizacyjnych. Poniżej prezentujemy opis modyfikacji wraz z graficznym objaśnieniem. 

1. Lista zamówień Zielonych Kart

Celem modyfikacji jest ograniczenie możliwości zamawiania Zielonych Kart dla członków, których płatności nie zostały jeszcze zaakceptowane.

Zielone Karty nie będą mogły zostać zamówione, dopóki nie zostaną opłacone przez Akademię Golfa.

2. Możliwość niewprowadzania wyników na dołkach przy klasyfikacji Stroke play

Celem modyfikacji jest umożliwienie niewpisywania wyniku na dołku graczowi, niezależnie od wybranej opcji klasyfikacji w turnieju. Dodatkowo istnieje możliwość wpisania wartości „x” zamiast podawania wyniku na dołku podczas wprowadzania rundy EDS do systemu.

Osoby, które podczas turnieju będą miały wprowadzone na dołku zamiast liczby uderzeń wartość „x”, będą klasyfikowane tylko w formacie stableford netto/brutto, a w klasyfikacji stroke play netto/ brutto będą miały wpisane DQ oraz będą znajdować się na ostatnich pozycjach listy wyników turnieju.

3. Obowiązek wpisywania sędziego turnieju

Podczas zakładania turnieju na etapie „Podstawowe Dane” (Krok 1) należy obowiązkowo wpisać imię i nazwisko sędziego zawodów. Turnieje rankingowe muszą być sędziowane przez sędziego z aktualną licencją. W przypadku braku osoby z licencją należy wpisać dane dyrektora turnieju.

Obowiązek wpisywania sędziego turnieju

Lista wszystkich sędziów z aktualną licencją znarjduje się na TUTAJ.

4. Rozszerzenie ograniczenia HCP gry

 Celem modyfikacji jest wprowadzenie oddzielnego maksymalnego HCP gry dla kobiet i mężczyzn.

Rozszerzenie ograniczenia HCP gry

Podczas tworzenia turnieju na etapie „Opcje gry” (Krok 4) należy wprowadzić liczby (całkowite: 0-99) w pola „Maksymalny HCP gry mężczyzn” oraz „ Maksymalny HCP gry kobiet”.

5. Możliwość tworzenia listy startowej na kolejną rundę w trakcie trwania rundy

Celem modyfikacji jest wprowadzenie możliwości tworzenia podczas turnieju listy startowej na kolejne rundy, kiedy poprzednia nie została jeszcze zamknięta.

Krok 1. Podczas wprowadzania wyników należy przejść do zakładki „Listy startowe”, gdzie można stworzyć listę na kolejną rundę turnieju.

Możliwość tworzenia listy startowej na kolejną rundę w trakcie trwania rundy - krok 1

Krok 2. Podczas definiowania listy startowej na kolejną rundę, należy wybrać odpowiedni numer rundy.

Możliwość tworzenia listy startowej na kolejną rundę w trakcie trwania rundy - krok 2

Fot. www.strzalynafairwayu.pl

 www.strzalynafairwayu.pl


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG