Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w Komisji Rewizyjnej PZG

W dniu 23 października przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZG Andrzej Olszewski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Decyzja została podyktowana względami osobistymi. W oparciu o § 24 pkt. 8 statutu PZG komisja dokonała kooptowała do swego składu Jerzego Burdzego i 3 grudnia b.r. ukonstytuowała się w następującym składzie:
– Gilbert Heith – Przewodniczący
– Jerzy Burdzy – Wiceprzewodniczący
– Mikołaj Wojnowski – Sekretarz

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG