Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Powołanie składu Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG

W dniu 22 grudnia 2014 r. na posiedzeniu Zarząd PZG podjął następujące decyzje w formie uchwał:
1) Odwołał skład Komisji Kalibracyjnej PZG oraz Komisji Handicapowej PZG;
2) Uchylił regulamin Komisji Kalibracyjnej PZG z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz regulamin Komisji Handicapowej PZG z dnia 15 grudnia 2009 r.;
3) Uchwalił  regulamin Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG;
4) Powołał Komisję Kalibracyjno – Handicapową PZG w następującym składzie:
– Przewodniczący – Sławomir Piński
– Wiceprzewodniczący – Tadeusz Grodziński
– Członek – Artur Krajewski
– Członek – Radosław Frańczak
– Członek – Janusz Mojsiewicz

W załączeniu:
Regulamin Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG