Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 2/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 stycznia 2015 r.

Uchwała nr 2/2015
z dnia 14 stycznia 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
sprawie zatwierdzenia regulaminów Turniejów Mistrzowskich 2015
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się regulaminy Turniejów Mistrzowskich 2015:

 1. Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich PZG 2015
 2. Regulamin Zawodów Citi Handlowy V Mistrzostwa Polski HCP 2015
 3. Regulamin Zawodów Citi Handlowy IX Mistrzostwa Polski Match Play 2015
 4. Regulamin Zawodów Citi Handlowy XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2015
 5. Regulamin Zawodów Citi Handlowy VII Mistrzostwa Polski Młodzieżowców 2015
 6. Regulamin Zawodów Citi Handlowy XIII Mistrzostwa Polski Seniorów 2015
 7. Regulamin Zawodów Citi Handlowy XIII Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów 2015
 8. Regulamin Zawodów Citi Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna 2015
 9. Regulamin Zawodów Citi Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Mistrzowska 2015
 10. Regulamin Zawodów Citi Handlowy XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Amatorów 2015
 11. Regulamin Zawodów Citi Handlowy II Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2015
 12. Regulamin Zawodów Citi Handlowy XI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet 2015
 13. Regulamin Zawodów Citi Handlowy XI PZG Masters 2015

§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG