Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 1/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 5 stycznia 2015 r.

Uchwała nr 1/2015
z dnia 5 stycznia 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustalenia juniorskich kategorii wiekowych obowiązujących w systemie współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży Polskiego Związku Golfa

Na podstawie § 21 Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się następujące juniorskie kategorie wiekowe obowiązujące w systemie współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży Polskiego Związku Golfa:

Kategoria wiekowaWiek
Juniorzy/ Juniorki16 - 18 lat
Juniorzy młodsi/ Juniorki młodsze13 - 15 lat
Młodzicy/ Młodziczki11 - 12 lat
Dzieci - Chłopcy/ Dziewczętado 10 lat

§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG