Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 17/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 17/14
z dnia 19 maja 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat honorowy PZG następującym przedsięwzięciom:
a)II edycja Arena Tourism Poland
b)PZU Press Golf Cup
c)Deutsche Bank Polish Masters
d)Architektoniczna Liga Golfa

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG