Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 29/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 18 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 29/14
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia listy dystrybucyjnej podręcznika „Skuteczna gra w golfa” do bibliotek instytucji edukacyjnych i kulturowych
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się przekazanie darowizny w postaci egzemplarzy książek „Skuteczna gra w golfa” autorstwa K. Czupryny do następujących instytucji kultury fizycznej:
– Biblioteka AWF Warszawa – 4 egzemplarze
– Biblioteka AWF Wrocław – 2 egzemplarze
– Biblioteka AWF Kraków – 2 egzemplarze
– Biblioteka AWFiS Gdańsk – 2 egzemplarze
– Biblioteka AWF Katowice – 4 egzemplarze
– Biblioteka AWF Poznań – 2 egzemplarze
– Biblioteka Zamiejscowego Wydziału WF w Białej podlaskiej – 2 egzemplarze
– Biblioteka jw. w Gorzowie Wlkp. – 2 egzemplarze
– Biblioteka Muzeum Sportu i Turystyki – 2 egzemplarze
– Bibliotek Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie – 1 egzemplarz
– Biblioteka Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie – 1 egzemplarz
– Biblioteka Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku – 1 egzemplarz
– Biblioteka Wyższej Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 1 egzemplarz
– Biblioteka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej – 1 egzemplarz

§ 2
Ponadto zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazuje się po jednym egzemplarzu książki do bibliotek następujących instytucji:
– Biblioteka Jagiellońska
– Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
– Biblioteka Narodowa
– Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
– Biblioteka Śląska w Katowicach
– Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
– Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
– Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
– Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
– Biblioteka Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
– Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
– Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
– Książnica Podlaska w Białymstoku
– Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG