Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 35/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR  35/14
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania składu Komisji Golfa Kobiecego PZG
Na podstawie § 21 i § 23 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek Przewodniczącej Komisji Golfa Kobiecego PZG Pani Brygidy Morańskiej, Zarząd PZG zatwierdza następujący skład członkiń komisji:

a)    JUNIORKI – Iga Józefiak
b)    19-34- Dorota Trocha, Aleksandra Jankowska
c)    MID-AMATORKI – Dorota Mida, Beata Szmidt
d)    SENIORKI – Barbara Bobińska, Marzena Gradecka

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG