Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 4/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 stycznia 2015 r.

Uchwała nr 4/2015
z dnia 14 stycznia 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
sprawie przyjęcia Polityki Rachunkowość PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się Politykę Rachunkowości Polskiego Związku Golfa stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG