Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zasady aktualizacji HCP zawodników z I grupy HCP – turnieje zagraniczne

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZG nr 37/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. licencjonowani zawodnicy PZG z I grupy handicapowej (przedział „plus” do 4,4) zobowiązani są do dostarczenia wyników uzyskiwanych w turniejach rozgrywanych zagranicą do Komisji Kalibracyjno- Handicapowej, w terminie 14 dni od daty zakończenia zawodów.

Wyniki powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną (biuro@pzgolf.pl) lub pocztą tradycyjną na adres Biura PZG.

W przypadku nie zastosowania się do tego obowiązku Komisja Kalibracyjno- Handicapowa podejmie decyzję o dokonaniu aktualizacji handicapu zawodnika na podstawie własnego rozeznania i w oparciu o dostępną wiedzę.

Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Zarządu PZG, rozpatrywane w terminie 30 dni.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG