Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 5/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 lutego 2015 r.

UCHWAŁA nr 5/2015
 z dnia 10 lutego 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia „Test zgodności z zasadami dobrego rządzenia (good governance)”

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdza tekst dokumentu „Test zgodności z zasadami rządzenia (good governance)” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną
§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu 4/2015 – Test zgodności z zasadami dobrego rządzenia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG