Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Po spotkaniu PZG z przedstawicielami pól

Na zebraniu, które było przede wszystkim okazją do omówienia bieżących działań związku i przedyskutowania zaproponowanych przez Zarząd PZG inicjatyw, obecni byli reprezentanci większości obiektów w Polsce – w sumie do siedziby PKOl przybyło ponad 40 osób.

Sekretarz generalny PZG Bartłomiej Chełmecki podsumował wyniki badań ankietowych dotyczących członkostw pól i klubów golfowych zrzeszonych w PZG, które zostały przeprowadzone w ostatnich tygodniach. Analizę statystyczną zebranego materiału badawczego opracowała zewnętrza ekspertka Dr Monika Piątkowska z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, mająca na swoim koncie m.in. udział w międzynarodowych projektach badawczych podejmujących problematykę porównawczą aktywności fizycznej wśród społeczeństw Unii Europejskiej. Badanie zostało zrealizowane jako jedno z postanowień ubiegłorocznego spotkania, a także w kontekście uchwały programowej ostatniego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG, obligującej Zarząd PZG do rewizji polityki wydawania Zielonych Kart PZG w zakresie idącym w kierunku ujednolicenia statusu wszystkich golfistów zrzeszonych w PZG. Uczestnicy spotkania, w zasadzie, jednogłośnie odrzucili koncepcję wprowadzenia czasowej ważności Zielonych Kart PZG do 2 lat od daty wydania, która została wskazana  przez respondentów jako jeden z głównych pomysłów na zwiększenie liczby posiadaczy licencji PZG. Zwrócono natomiast uwagę na konieczność ograniczenia możliwości gry w turniejach rejestrowanych w bazie HCP PZG – PZG Eagle graczom nie posiadającym ważnych licencji PZG. Omówiono ideę zaliczania opłat wniesionych do PZG za wydanie Zielonej Karty PZG na poczet przyszłej, pierwszej opłaty licencyjnej zawodnika. Dyskusję podsumował prezes zarządu PZG Marek Michałowski, który zapowiedział przedstawienie jej wyników i rekomendacji najbliższemu Walnemu Zebraniu Delegatów PZG.

Następnie, podsumowano efekty wdrażania Narodowego Programu Rozwoju Juniorów wśród partnerów projektu tj. 15 obiektów golfowych. W 2014 roku odnotowano istotny wzrost danych ilościowych dotyczących dynamiki rozwoju projektu, w tym liczby wydanych licencji juniorskich, uczestników turniejów juniorskich i BMW Junior Tour, liczby rozegranych rund EDS oraz statystyki aktywności użytkowników w aplikacji PZG Birdie, służącej do zarządzania szkoleniem kadry narodowej oraz młodzieży uzdolnionej sportowo. Moduły i funkcjonalności oprogramowania przybliżył zebranym Mike O’Brien, trener kadry narodowej. Szkoleniowiec przedstawił ponadto zasady funkcjonowania Narodowego Centrum Szkolenia PZG w Sobieniach Królewskich oraz możliwości korzystania z jego infrastruktury przez dobrze zapowiadających się, młodych zawodników.

Dzięki jednogłośnej akceptacji zebranych przedstawicieli pól, w programie tegorocznych wydarzeń golfowych, znajdzie się ponownie Ogólnopolski Dzień Golfa, który zaplanowano na 24 maja (niedziela).

Na zakończenie, wiceprezes zarządu PZG ds. sportowych Janusz Sikora nakreślił wprowadzane, wraz z nadchodzącym sezonem, modyfikacje do Rankingu PZG oraz przybliżył uczestnikom spotkania zagadnienia związane ze Światowym Rankingiem Golfa Amatorskiego (WAGR) i jego rosnącą rolą w międzynarodowych współzawodnictwie sportowym. Zapowiedział, że jednym z celów sportowych tej kadencji zarządu jest wprowadzenie krajowych mechanizmów pozwalających na zbieranie przez utalentowanych zawodników punktów w ramach tej klasyfikacji. Zgodnie z tą koncepcją, zarząd będzie rekomendował wprowadzenie zmian do zasad organizacji mistrzostw regionów od 2016 r.

Na tym obrady zakończono.

spotkanie


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG