Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 13/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA nr 13/2015
z dnia 9 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie rozwiązania Komisji Sportowo – Turniejowej PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa na wniosek wiceprezesa ds. sportowych rozwiązuje Komisję Sportowo –Turniejową PZG.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG