Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 17/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA nr 17/2015
z dnia 17 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie uchwalenia krajowych kryteriów kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala następujące krajowe kryteria kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016:

  1. Spełnienie przez zawodnika kryteriów kwalifikacyjnych określonych przez Międzynarodową Federację Golfa (IGF) oraz Międzynarodowy Komitet Olimpijski zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przynależność zawodnika do kadry narodowej w golfie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi PZG.

§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 16/2015 – Kryteria kwalifikacji do IO w golfie określone przez IGF i MKOL

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG