Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 19/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 20 marca 2015 r.

UCHWAŁA nr 19/2015
z dnia 20 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia współpracy z marką Callaway
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa po rozpatrzeniu ofert na dostawę strojów sportowych dla kadry narodowej oraz w zakresie innych działań statutowych związku podjął decyzję o podjęciu współpracy z marką Callaway w roku 2015 r.

§ 2.
Firma Callaway otrzymuje tytuł Partnera Technicznego PZG.

§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG