Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 6/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA nr 6/2015
z dnia 9 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala zmiany do regulaminu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu 9/2015 – Regulamin powoływania kadry narodowej w golfie oraz warunki i zasady reprezentowania-barw narodowych w zawodach międzynarodowych.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG