Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 7/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA nr 7/2015
z dnia 9 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zasad powoływania do grup szkoleniowych i kategorii wiekowych kadry narodowej PZG w 2015 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala zasady powoływania do grup szkoleniowych i kategorii wiekowych kadry narodowej PZG w 2015 r., które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 6/2015 – Zasady powoływania do grup szkoleniowych i kategorii wiekowych kadry narodowej PZG w 2015 r.

Kadra narodowa Polskiego Związku Golfa na 2015 r. zostaje powołana w następujących kategoriach wiekowych i grupach szkoleniowych:

1. Kadra Pro A, B i C – mężczyzn i kobiet
2. Kadra Seniorów A, B i C – mężczyzn i kobiet
3. Kadra Juniorów do 18 lat A, B i C – dziewcząt i chłopców
4. Kadra Juniorów do 17 lat A, B i C – dziewcząt i chłopców
5. Kadra Juniorów do 16 lat A, B i C – dziewcząt i chłopców
6. Kadra Juniorów Młodszych do 15 lat A, B i C –  dziewcząt i chłopców
7. Kadra Juniorów Młodszych do 14 lat A, B i C – dziewcząt i chłopców

Do każdej grupy szkoleniowej kadry (A,B,C) może wejść maksymalnie 6 zawodników, co oznacza, że w ramach jednej kategorii wiekowej może zostać przydzielonych łącznie 18 zawodników (6x A, 6x B, 6x C).

Kryteria powoływania do poszczególnych grup szkoleniowych kadry narodowej są następujące:

Kadra Pro – Mężczyzn

Grupa szkoleniowa
Miejsce w rankingu
Inne
Kadra A
OWGR 1 – 1000
Kategoria 1 do 5 lub 10 do 22 na European Tour exemption list
Kategoria 1 lub 5 do 17 na European Challenge Tour exemption list
Status Kadra A jako amator w ostatnich dwóch latach kariery amatorskiej
Kadra B
OWGR 1001 - 1500
Czołowa 50 na Tour III ligi (np. Europro, Alps Tour, ProGolf Tour)
Status Kadra A jako PRO w poprzednim roku
Status Kadra B jako amator w ostatnich dwóch latach kariery amatorskiej
Kadra C
-
Status Kadra B jako PRO w poprzednim roku
Status Kadra C jako amator w ostatnich dwóch latach kariery amatorskiej

Kadra Pro – Kobiet 
Grupa szkoleniowa
Miejsce w rankingu
Inne
Kadra A
WWGR 1 – 1000
Kategoria do gry na Ladies European Tour
Status Kadra A jako amator w ostatnich dwóch latach kariery amatorskiej
Kadra B
WWGR 1001 - 1500
Kategoria do gry na LET Access Series
Status Kadra A jako PRO w poprzednim roku
Status Kadra B jako amatorka w ostatnich dwóch latach kariery amatorskiej
Kadra C
-
Status Kadra B jako PRO w poprzednim roku
Status Kadra C jako amator w ostatnich dwóch latach kariery amatorskiej

Kadra Seniorów – Mężczyzn 
Grupa szkoleniowa
Miejsce w rankingu
Inne
PRO
Rekomendacja trenera kadry
Kadra A
WAGR 1 - 1500
-
Kadra B
WAGR 1501 - 2250
-
Kadra C
WAGR 2251 - 3000 lub rekomendacja trenera kadry
Rekomendacja trenera kadry

Kadra Seniorów – Kobiet 
Grupa szkoleniowa
Miejsce w rankingu
Inne
PRO
Rekomendacja trenera kadry
Kadra A
WAGR 1 - 1500
-
Kadra B
WAGR 1501 - 2250
-
Kadra C
WAGR 2251 - 3000 lub rekomendacja trenera kadry
Rekomendacja trenera kadry

Kadra Juniorzy (do 18 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +2 w turniejach MP lub WAGR
Kadra B
3 rundy poniżej +5 w turniejach MP lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +8 w turniejach MP lub WAGR

Kadra Juniorki (do 18 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +4 w turniejach MP lub WAGR
Kadra B
3 rundy poniżej +8 w turniejach MP lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +12 w turniejach MP lub WAGR

Kadra Juniorzy (do 17 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +4 w turniejach MP lub WAGR
Kadra B
3 rundy poniżej +7 w turniejach MP, WAGR lub JT
Kadra C
3 rundy poniżej +10 w turniejach MP, WAGR lub JT

Kadra Juniorki (do 17 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +6 w turniejach MP lub WAGR
Kadra B
3 rundy poniżej +10 w turniejach MP, WAGR lub JT
Kadra C
3 rundy poniżej +14 w turniejach MP, WAGR lub JT

Kadra Juniorzy (do 16 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +6 w turniejach OOM, MP lub WAGR
Kadra B
3 rundy poniżej +9 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +12 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorki (do 16 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +8 w turniejach OOM, MP lub WAGR
Kadra B
3 rundy poniżej +12 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +16 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorzy młodsi (do 15 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +9 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra B
3 rundy poniżej +12 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +15 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorki młodsze (do 15 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +11 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra B
3 rundy poniżej +15 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +19 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorzy młodsi (do 14 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +12 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra B
3 rundy poniżej +16 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +20 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorki młodsze (do 14 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +14 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra B
3 rundy poniżej +18 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +22 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG