Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 9/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA nr 9/2015
z dnia 9 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o członkostwo w kadrze narodowej w golfie

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa na wniosek trenera kadry narodowej zatwierdza wzór umowy o członkostwo w kadrze narodowej PZG, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 8/2015 – Umowa o członkostwo w kadrze narodowej PZG – wzór

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG