Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 21/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 kwietnia 2015 r

UCHWAŁA nr 21/2015
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu za 2014 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdza wykonanie budżetu za 2014 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 20/2015 – Wykonanie budżetu za 2014 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG